Hypnos

Vad är hypnos?

Det är många som undrar, kan man verkligen kontrollera andra människor med det? Svar Nej, Vi som människor är smartare än så. De som lättast kan bli hypnotiserade är de som kan koncentrera sig bäst. Det handlar inte om att vara lättlurad utan det handlar om att kunna rikta fokuseringen inåt och koncentrera sig. Hypnos är djup avslappning med koncentrerad inre fokusering, man skulle kunna kalla det för guidad meditation. Är hypnos något mystiskt och magiskt? Svar nej!  Är det ett naturligt tillstånd som ALLA kan nå? Ja, alla som tillåter sig det, det är inte alla som gör det.

Många tar ett steg bakåt av rädsla

Många jag möter tar ett steg bakåt och ryggar när man använder sig av ordet hypnos, detta beror på en rädsla och en missuppfattning om vad hypnos är. Ordet hypnos har under en lång tid varit förknippat med att man kan använda sig av hypnos för att kontrollera någon annans hjärna och handlingar, detta är den största missuppfattningen jag möter hos människor, tyvärr. Jag som arbetar med det här skulle vilja säga att hypnos är delvis avslappning i olika djup med en aktiverad mental vakenhet. Vi som hade avslappning i skolan på gymnastiken kan också jämföra det tillståndet med hypnos. Skillnaden från skolans avslappning och hos mig är att vi kan styra avslappningen och fokuseringen mot det du vill ha hjälp med.

Hypnos är känslor

Hypnos är också aktivering av olika känslor, känslor som tex rädslor som har blivit för stora och gjort att det har blivit en obalans inom oss, en sjukdom, fobi eller något annat har utvecklats. Hypnos är ett tillstånd som förekommer naturligt när man t.ex befinner sig på gränsen mellan sömn och vakenhet eller när man t.ex är "inne i" en intressant bok, ett tv program, en film, spelar ett datorspel eller en dagdröm. Många är väldigt förvånade, över det behagliga tillstånd som hypnos är, de känner en längtan efter att få uppleva det igen.

All hypnos räknas som självhypnos

All hypnos är självhypnos, vilket betyder att jag inte kan hypnotisera någon utan att personen vill det. Vill man inte bli hypnotiserad så lyssnar man inte på suggestionerna, dvs förslagen, instruktionerna. Hypnos är ett tillstånd som vi dagligen från och till befinner oss i. Det är ett naturligt sinnestillstånd som har förklarats som ”inåtvänd avslappnad fokuserad koncentration”.

Själva terapin 

I terapin arbetar man med klientens undermedvetna sinne och då öppnar man upp för en inre kommunikation, när det är gjort så är det möjligt att påverka känslor, tankar och beteenden man har. Ingen kan någonsin tvingas att göra eller att säga saker emot sin vilja i hypnosen. Alla kan genom avslappning och koncentration få uppleva det hypnotiska tillståndet. Idag vet man att mycket av det vi känner, tänker och gör styrs av det undermedvetna. De flesta saker vi gör dagligen sker automatiskt, alltså omedvetet. Vi har programmerats ända sen vi var små, vi programmeras hela livet, det är en ständigt pågående process, enkla saker har automatiserats. Vi tänker knappast på att vi som små barn hade svårt att hålla i en sked, svårt att få upp maten på skeden och ännu svårare att styra skeden med mat in i munnen. Med träning blev vi allt bättre på det tills vi lyckades helt.

Man kan säga att informationen ligger lagrad i vårt undermedvetna. Om vi skulle börja utföra olika uppgifter med en annan hand än den invanda, så vet vi att vi måste träna och lära vårt undermedvetna att automatisera denna process. I terapin arbetar man med det undermedvetna hos klienten. I förhållande till det medvetna står vårt undermedvetna dagligen för minst hundra gånger så många beslut. Det finns väldigt mycket, som vi bara gör utan att tänka över det.

Dofter och andra saker som kan aktivera minnen

Säkert har du varit med om att känna en viss doft som framkalla minnen hos dig, minnen som väckt känslor förknippade med någon speciell händelse. Ju mer du minns händelsen, ju fler tankebilder och fragment växer fram ur just den händelsen. Du har säkert som mig varit ute och kört bil och när du sedan tänker efter så undrar du, har jag redan kört förbi den där kiosken, macken eller vad det nu må vara? Vad som har hänt är att ditt undermedvetna har hjälpt dig köra bilen eftersom du satt i andra tankar.

Varför mår vi dåligt då?

Det finns alltid en orsak till det som verkar i oss, till att vi känner oss på ett visst sätt, agerar och reagerar på ett visst sätt. Denna orsak kan genom terapin upptäckas och tack vare att vi tillsammans hittar denna orsak så kan du åstadkomma en positiv förändring mot ett värdefullare liv.